آدرس: تهران ، خیابان قزوین ، دوراهی قپان ، ابتدای خیابان امام زاده حسن ، پلاک 59
تماس با مدیر فنی : 09198888053