تهران ، خیابان قزوین ، دوراهی قپان ، ابتدای خیابان امامزاده حسن ، پلاک 59